Internationell folkrätt: två digitala föreläsningar från Sametinget – 3 maj 2021

FNs konventioner, som Agenda 2030 och konventionen om biologisk mångfald har stor betydelse för urfolk och samer. Här är två föreläsningar den 3 maj 2021 som förklarar de sambanden: