Stockholms stads anslutning till samiska förvaltningsområdet

Hösten 2017 - våren 2019 följde forskaren Karin Eriksson Sameföreningens representanter i deras samarbete med Stockholms Stad gällande anslutning till det samiska förvaltningsområdet. Här redovisar hon sitt avhandlinsgarbete i en Powerpoint/PDF.

Det här innehållet är endast för medlemmar. Var vänlig mata in lösenord du har fått i medlemsbrev!