Rapportsläpp: Villkoren för samisk kultur — Viermie – K

2021 arbetade Viermie K med att kartlägga villkoren för samisk kultur på svenska sidan av Sápmi. Rapporten från kartläggningen är nu klar. Den är skriven på svenska. Rapporten är läs- och nedladdningsbar från denna sida.

2021:s Viermie K lea bargán iskat govt sámi kultuvrra eavttut leat ruoŧabeal Sámis. Iskkadeami raporta lea dál valmmas. Dat lea čállojuvvon ruoŧagillii.

Viermie K är ett samiskt kulturpolitiskt nätverk som arbetar för att stärka det professionella kulturlivet på svenska sidan av Sápmi. Grundarna av nätverket är Aejlies, Gaaltije, Giron Sámi Teáhter, Sameföreningen i Stockholm, Såhkie – Umeå sameförening och Tjállegoahte – Författarcentrum Sápmi. Målet för nätverket är att skapa en gemensam och kraftfull aktör som kan verka nationellt, regionalt, lokalt och internationellt för det samiska kulturlivet.

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ned