Har vattenkraften påverkat dig under ditt liv?

Säg din mening även om du nu inte bor i något påtagligt påverkat område. Du eller din familj har kanske direkt eller indirekt blivit påverkat av vattenkraftsutbyggnad.

Stockholm Environment Institute (SEI) genomför en enkätundersökning om hur vattenkraft, inklusive förvaltningen av vattenresurser, har påverkat och fortfarande påverkar Sápmi. Målet är att undersöka hur samer ser på statens politik och hur samiska rättigheter kan tillgodoses på ett bättre sätt.

Enkäten har utvecklats och genomförs med stöd från en referensgrupp bestående av samiska experter, bland annat från Sámediggi (Sametinget), Sámirađđi (Samerådet) och Sámiid Riikkasearvi (Svenska Samernas Riksförbund).

Enkäten riktar sig till den samiska befolkningen i Sverige och är anonym. Den består av 23 frågor och det tar ca 10 minuter att besvara den.
För att säkerställa kvalitén i undersökningen måste en unik länk till enkäten (som är webbaserad) skickas direkt med mejl till varje enskild person som vi hoppas ska svara. Sameföreningen kommer att skicka ut detta mejl till dig baserat på mejladress i vårt medlemsregister. Ingen information kommer att förmedlas till SEI.

En rapport med resultaten kommer att göras tillgänglig på SEI:s hemsida och kommuniceras tillsammans med de samiska organisationer som ingår i referensgruppen.

För frågor kring enkäten, vänligen kontakta katarina.inga@sei.org eller 073-805 52 45.

Mer information:

Project: EnTruGo | Stockholm Environment Institute

Project: EnTruGo | Stockholm Environment Institute

Enhancing Trust in Government for Effective Water Governance (EnTruGo) explores social relations between actors involved in water governance.

Liberating Sápmi: Indigenous Resistance in Far North Europe

Ny bok på engelska. Ett initiativ värt att stödja. Kunskap om den samiska kampen utanför Norden är en viktig hävstång.

Liberating Sápmi: Indigenous Resistance in Europe’s Far North

Liberating Sápmi: Indigenous Resistance in Europe’s Far North

Liberating Sápmi is a stunning journey through Sápmi and includes in-depth interviews with Sámi artists, activists, and scholars boldly standing up for the rights of their people. In this beautifully illustrated work,…

På denna länk kan du köpa boken. Finns även en e-bokversion.

Samepolitikens gränser – delta i forskningsprojekt

mohamed_hassan / Pixabay

Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet är nu med i ett  forskningsprojekt som heter Samepolitikens gränser: Innanför- och utanförpositioner i samiskt samhällsbyggande. Projektet är en fortsättning på den väljarundersökning som Ragnhild Nilsson och Ulf Mörkenstam gjorde inför valet 2017 och som blev en bok om Sametinget. Projektet är ett samarbete mellan svenska och norska forskare från Samisk högskola i Kautokeino, från universiteten i Tromsö och Oslo på norsk sida, och från universiteten i Stockholm och Göteborg i Sverige. Projektet finansieras av det norska forskningsrådet. Projektet sin utgångspunkt i det faktum att urfolks rättigheter har fått ett allt starkare erkännande internationellt under de senaste tjugo åren, inte minst tydligt i FN:s Deklaration om urfolkens rättigheter från 2007. De nordiska länderna uppvisar en samstämmighet i hur samernas rättighetskrav har bemötts: ett folkvalt Sameting har etablerats, som skall fungera som representativt organ för det samiska folket. Sametingens ställning och funktion i det samiska samhället är dock i många delar outforskad och kanske särskilt så i Sverige. Det övergripande syftet med projektet är därför att analysera och jämföra sametingens position och funktion i det samiska samhället i Sverige och Norge.

Vi är i den här delen av projektet intresserade av hur samer upplever sin anknytning till det samiska samhället och det samiska politiska systemet. Vi kommer att göra ca 20-30 intervjuer, som i stora drag om vad det innebär att vara same, hur man ser på Sametinget, Sametingets röstlängd och samiskt självbestämmande. Vi vill gärna intervjua samer som bor i Stockholmsområdet och undrar därför om det skulle vara möjligt för er inom Sameföreningen i Stockholm att skicka ut den här informationen till era medlemmar, så att de som är intresserade av att vara med kan kontakta oss?

För de som väljer att vara med är det viktigt att veta att:

1)     Deltagande är helt frivilligt, intervjun kommer att spelas in men du är helt fri att när du vill under intervjun avbryta din medverkan och du är även fri att kontakta mig efter intervjun för att meddela att du inte längre vill medverka. Intervjun kommer att ta ca 45 minuter till en timme. Analysresultaten från intervjuerna kommer att ingå som underlag till en eller två vetenskapliga artiklar.

2)     Intervjuerna kommer att behandlas helt anonymt, det vill säga ditt namn kommer inte att förekomma någonstans. Detaljer om din person eller som kan avslöja din identitet kommer inte att presenteras i analysen. All rapportering från de här intervjuerna bygger på att det inte ska vara möjligt att identifiera enskilda personer. De enda som kommer få ta del av dina intervjusvar är den person som intervjuar samt forskarna Ragnhild Nilsson och Ulf Mörkenstam.

För de som vill vara med på en intervju eller har fler frågor kring forskningsprojektet eller andra etiska frågor är varmt välkomna att kontakta mig:

Hälsningar / Dearvvuoðaiguin / Regards

Ragnhild Nilsson

Statsvetenskapliga institutionen

Stockholms universitet

070-6734414

ragnhild.nilsson@statsvet.su.se

http://www.statsvet.su.se/forskning/v%C3%A5ra-forskare/doktorander/ragnhild-nilsson-1.235547

Historiska Museet: Ytterligare föreläsningar 24/10 14-16

Utöver föreläsningen om
Arkeologen berättar: Birkarlar och samer kommer slutpresentationen av RJ-programmet “Kulturarv, landskap och identitetsprocesser i norra Fennoskandinavien 500-1500 e.Kr.” (projektledare Ingela Bergman, Silvermuseet) på Historiska museet, Stockholm, onsdagen den 24 oktober, kl. 14-16.
Föranmälan behövs. Se programmet i bilagan nedan hur du anmäler dig.

Programmet är mycket intressant ur samiskt perspektiv.

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ned [162.00 B]

Attachments

Indigenous thinking, landbased knowledge – Södertörn’s University

Våra urfolksvänner Adam Gaudry från Canada och Frances Wyld gästar Stockolm den 8 februari. Adam gjorde en föreläsning för oss i oktober 2017. Frances Wyld är en frekvent gäst till Stockholm, Senast hon var har hade hon en studentgrupp om 10 personer med sig som guidades av föreningsmedlemmar på Nordiska och Historiska museet.

Indigenous thinking, landbased knowledge. Open workshop at Södertörn University, Thursday 8 Feb (13-17) in room PA238.

Detaljerat program i bilaga längst ned i denna artikel.

Indigenous thinking has traditionally been excluded from western universities as a part of the ongoing, colonial epistemicide. Yet in many ways, indigenous thinking and practice may hold keys for a richer, more sustainable way of life and understanding of the world. As a follow up to the venture into indigenous thinking in a recent course in philosophy here at Södertörn, we now invite you to participate in a workshop with leading scholars on Indigenous Studies from Canada, Sweden and Australia on indigenous thinking and landbased knowledge.

•13.00-14.00
Adam Gaudry & Elaine Alexie, “Land-based Learning in Teetł’it Zheh: Thinking About and Practicing Community-Engaged Research in the Canadian Arctic”

•14.00-14.15
break

•14.15-15.15
Frances Wyld, “Indigenous Knowledges From the Heart: Monsters Under the Water and Rocks You Can No Longer Climb”

•15.15-15.30 break

•15.30-16.30
Madina Tlostanova,”Decolonizing Circassian Spatial Memories, or A Feetless Bird in a Vanished Forest Garden”

•16.30-17.00
discussion

The event is hosted by the research project Decolonizing Phenomenologies and the Department of Philosophy.
Contact: nicholas.smith@sh.se (070-468 69 20) This event is open to all, but please let me know if you want to come via email well in advance. Email me for abstracts.

Kvällskurs i samernas historia

Som studierektor för kvällskurserna vid Historiska institutionen på Stockholms universitet kan jag gladeligen meddela att vi under vårterminen 2018 kan erbjuda en ny och intressant kurs på 7,5 högskolepoäng om samernas historia.

Kursen som går under rubriken ”Samer – Nordens urfolk från urtid till framtid” erbjuder en kronologisk översikt över samernas historia både före och efter de intensifierade kontakterna med de nordiska staterna och Ryssland på 1500-talet och aktualiserar och diskuterar frågor som:
• Vad innebär ställningen som urfolk och nationell minoritet i Sverige, och vad är historien bakom dessa begrepp?
• Hur dras gränserna mellan befolkninsgrupper och kulturer, och vem är det som bestämmer och definierar vem som är same, svensk, finne, norrman, kvän eller rysse?
• Hur har samernas kultur och levnadssätt sett ut historiskt och hurdana regionala skillnader finns inom Sápmi, det samiska bosättningsområdet?
• Hur har Sveriges, Norges, Finlands och Rysslands relationer med samerna sett ut genom århundradena?
• Vilka möjligheter har vi att studera samer inte bara som en nationell minoritet utan som en egen befolkning med en egen historia?

Kursen diskuterar teman så som samisk kultur, markrättigheter samt mission och utbildning bland samer. En röd tråd som går genom kursen är kontakterna mellan samer och andra nordeuropeiska befolkningsgrupper genom århundradena. Ställningen som minoritet problematiseras och diskuteras utifrån olika teoretiska perspektiv. Kursen ger även utrymme för samiska perspektiv på utbildning och historieskrivning.

Huvudlärare för kursen ”Samer – Nordens urfolk från urtid till framtid” är Otso Kortekangas som kommer att disputera den 13 januari 2018 vid Historiska institutionen i Stockholm med en avhandling om samisk utbildningshistoria, Tools of Teaching and Means of Managing (Iloinen tiede: Turku/Finland 2017).

Kursen annonseras ut något sent, men är nu öppen för sen anmälan på http://www.antagning.se. Mer information om kursen och länk till hur man söker finns via denna länk. Vi hoppas att ni genom era nätverk kan hjälpa oss att sprida informationen om denna kurs.

Varma hälsningar,
Hossein Sheiban

——
Hossein Sheiban, Docent
Studierektor Kvällskurser & Kandidatkurs
Historiska institutionen
Stockholms Universitet
106 91 Stockholm
Sverige
Tel: +46 8 6747135 / +46 8 6497143
Fax: +46 8 167548
Email: hossein.sheiban@historia.su.se

Vasamuseet 22/1 och 1/12

Panelsamtal: Minoritet, identitet och svensk historia

Representanter för Sveriges fem nationella minoriteter talar om erfarenheter utifrån minoritetstillhörighet, självbild och vår samtid. Om identitet som en berikande och positiv kraft.
Medverkande:
Daniel Sjölin, moderator
Aron Verständig, ordförande Judiska församlingen Stockholm
Björn Ylipää, matkonstnär, författare
Domino Kai, dramapedagog, politisk sekreterare för miljöpartiet
Lina Puranen, kulturproducent, programledare på SVT
Sara Ajnnak, artist, jojkare

Tid: Onsdag 22 november 2017 kl 17.00-19.30.
Från kl 17.00 är det mingel i museet och det finns möjlighet att köpa en osttallrik, snacks och dryck. Panelsamtalet börjar kl 18.00.
Plats: Vasamuseet.
Kostnad panelsamtal: Ordinarie entrépris – vuxna 130 kr, unga t o m 18 år fri entré, studerande 110 kr. Fri entré för medlemmar i Vasamuseets vänner.*
Kostnad förtäring: Osttallrik med svenska gårdsostar, hembakat bröd & marmelad 110 kr. Mineralvatten 25 kr, öl 69 kr, vin 80 kr, portvin 88 kr.
*) Medlemskap kan köpas direkt på plats i museet, årsavgift 200 kr/300 kr. Det gäller i ett år från inköpsdagen.

Det går bra att lyssna på panelsamtalet utan att köpa förtäring.
Ingen föranmälan.

*******************************************************************************

Afternoon tea-föredrag: Samer och Vasa

I bokföringen från Skeppsgården mellan åren 1625-1626, nämns en man vid namn Lapp Mas. Han arbetade som inköpare för skeppsbyggmästaren Henrik Hybertssons räkning, något som antyder att samer under Vasas tid hade fler karriärmöjligheter då än 100 år senare.
Föredrag med Fred Hocker, forskningsledare på Vasamuseet.

Tid: Fredag 1 december 2017 kl 15.30-16.30.
Plats: Vasamuseet.
Kostnad föredrag: Ordinarie entrépris – vuxna 130 kr, unga t o m 18 år fri entré, studerande 110 kr. Fri entré för medlemmar i Vasamuseets vänner.*
Kostnad förtäring: Te/kaffe, scones, smör, marmelad, ost, chokladkanonkula & frukt: 130 kr. Ett glas bubbel: 70 kr.
*) Medlemskap kan köpas direkt på plats i museet, årsavgift 200 kr/300 kr. Det gäller i ett år från inköpsdagen.

Det går bra att lyssna på föredraget utan att köpa förtäring.
Begränsat antal platser. Ingen föranmälan.

Mistra arktiskt forskningsprojekt 17/11

Lena Maria Nilsson från Såhkie, Umeå Sameförening hälsar:

Den 17 november kl 9-13 ska vi presentera resultaten från det Mistrastödda arktiska forskningsprojekt som jag har varit inblandad i som kommunikatör de senaste 4 åren, på Nordiska muséet i Stockholm. Deltagarantalet är begränsat, eftersom vi bjuder på lunch. Men det finns fortfarande platser kvar. Och eftersom en av presentationerna innehåller samisk tematik, tänkte jag att det kanske finns personer inom Stockholms sameförening som är intresserade av att delta. (handen på hjärtat är det samiska perspektivet inte särskilt betonat i projektet, men presentationen: Etnicitetens koppling till resursanvändning över tid. Per Axelsson och Peter Sköld – torde vara väldigt relevant ur ett samiskt perspektiv).

Jag är därför jättetacksam om du sprider inbjudan till sameföreningen i Stockholm (och till andra som du tror kan vara intresserade). Förhandsanmälan till symposiet görs genom att man fyller i denna web-enkät: https://websurvey.textalk.se/se/answer/survey.php?surveyID=108099&init=1&response=MTtlMjJiNWIxN2VjYjRlOTc3NTc1ODk2MTJkY2NiYWExNWI3NjY0YWYwOzc7NDE2OTAwNw%3D%3D

Och vi bjuder som sagt alla som kommer på lunch.

Hoppas du kan hjälpa mig att sprida detta bland samiska systrar och bröder i storstaden!

Mvh Lena

Lena Maria Nilsson
Research coordinator

Arcum – Arctic Research Centre at Umeå University
SE-901 87 Umeå, Sweden

Phone: +46 90 7865959, http://arcum.umu.se

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ned [162.00 B]

Medlem berättar – Gunilla Larsson

Gunilla Larsson är arkeolog, knuten till Uppsala Universitet, och mångsysslare med flera olika uppdrag och anställningar inom kulturarvsområdet.

Gunilla Larsson kommer att berätta om sina senaste forskningsresultat kring samerna i
Mellansverige, med bortglömda samiska föremål härifrån i museisamlingarna och nyupptäckta
fornlämningar som kan kopplas till glömda berättelser. Hon berättar också om sina fortsatta studier i
sin egen släkts hemtrakter i skogssamisk miljö i Lule älvdal.

När: torsdag kl 18.00-20.00; 16 november

Var: Solidaritetshuset Konferensrum Draken, Tegelviksgatan 40, Stockholm (Sofia), Buss 2 eller 66 från Medborgarplatsen (T)

Fika: Sameföreningen bjuder på fika
Entré: Fri

I Sameföreningen i Stockholm har vi många medlemmar som äger berättelser och kan berätta. Den här hösten vill vi ge medlemmar utrymme att göra just det – berätta! Till varje tillfälle har vi bjudit in en medlem som vi vet har något intressant eller angeläget att berätta. Den personen får 30 till 45 minuter till sitt förfogande. Därefter fika, frågor och diskussion. Har Du något att berätta finns möjligheten därefter. Anmäl gärna i förväg ämne och hur mycket utrymme i tid du vill ha. 10 till 15 minuter kan vara lagom. I fall att det är längre vill vi gärna diskutera inplanering av ditt ämne till våren. info@sameforeningen-stockholm.se

Om du inte är medlem än har du ännu större anledning att komma!

Foto: Tord Tuorda Lundberg, Kvikkjokk