Kategori: Forskning

Samiskt språkcentrum arrangerar under Ubmejen biejvieh – Samiska veckan, måndag 7 mars, en konferens för att belysa hur den digitala tekniken kan bevara och utveckla de samiska språken. Du kan också delta digitalt. Målgruppen är samiska språkarbetare, modersmålslärare, samiska föräldrar, …

#Digigiella 16 – Umeå – Samiska veckan 2016 Läs mer »

…i Stockholm med omnejd, vår föreläsningsserie från i våras, fortsätter ge genomslag där våra föreläsare Gunilla Larsson och Jouni Tervalampi kommer till tals i radion beträffande Västmanlands museums bristande beskrivning av båtgravarna i Badelundas ursprung. Gammal båt i Västerås kan …

Samiska spår… Läs mer »

Sändningar på Kunskapskanalen 13, 14, 19 april från Samiska veckan i Umeå 2015 Ni som inte deltog på Ubmejen biejvieh, Samiska veckan i Umeå, och missade de intressanta föreläsningarna kan se en del av dem på Kunskapskanalen vecka 16-17. Jojk, …

Öka din bildning – byt kanal till UR Sápmi! Läs mer »

hej, jag vill uppmuntra medlemmar i Sameföreningen i Stockholm – och förstås även andra – att sända in abstracts, för presentationer eller filmscreening – till den spännande urfolksforskningskonferensen NAISA (Native American and Indigenous Studies) i juni 2015, denna gång i …

Native American and Indigenous Studies Läs mer »

Ett brev kom till vår redaktionslåda. Ett tillfälle för de som har varit med i processen kring Nordiska Museets utställning Sápmi, eller har synpunkter på den. Den nuvarande utställningen på Etnografiska museet, Arktiska folk, har ju rena faktafel. Hur ska …

Rethinking Sami cultures in museums Läs mer »

Läs advokaterna Lars Mellins och Camilla Wiklands skildring i senaste numret av Advokaten 2014/4. Artikeln startar på sidan 36. OBS. Nedladdning av tidskriftens PDF kan ta tid! [gview file=”http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokaten/Advokaten%202014-4.pdf”%5D

Nu ska samlandet av samiska föremål i Sverige på 1600- och 1700-talet kartläggas genom forskningsprojektet ”Att Samla Sápmi”. Hur gick samlandet till? Vad var det som samlades in? Och var hamnade föremålen? Uppsams symposium den 28 april avhandlade också detta …

Samlandet av samiska föremål kartläggs Läs mer »

Lämningar efter en gärdesgård från slutet av vikingatiden har hittats i Västbyggeby i Gästrikland. Det kan vara de äldsta lämningarna efter en hankgärdesgård i Sverige. Länk http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.7065575-hittade-gardesgard-fran-vikingatiden Några andra fynd; eldhärdar från 600-700 talen

Nya forskningsresultat visar på nya sätt att förstå stenåldersmänniskors demografiska historia. Analyser av genomet hos kvarlevor från elva skandinaviska stenåldersindivider visar att jägare/samlare upptogs och blandades med lokala jordbrukare och att de var färre än jordbrukarna. Länk: http://svenskhistoria.se/default.aspx?newsid=4245