Kvällskurs i samernas historia

Som studierektor för kvällskurserna vid Historiska institutionen på Stockholms universitet kan jag gladeligen meddela att vi under vårterminen 2018 kan erbjuda en ny och intressant kurs på 7,5 högskolepoäng om samernas historia.

Kursen som går under rubriken ”Samer – Nordens urfolk från urtid till framtid” erbjuder en kronologisk översikt över samernas historia både före och efter de intensifierade kontakterna med de nordiska staterna och Ryssland på 1500-talet och aktualiserar och diskuterar frågor som:
• Vad innebär ställningen som urfolk och nationell minoritet i Sverige, och vad är historien bakom dessa begrepp?
• Hur dras gränserna mellan befolkninsgrupper och kulturer, och vem är det som bestämmer och definierar vem som är same, svensk, finne, norrman, kvän eller rysse?
• Hur har samernas kultur och levnadssätt sett ut historiskt och hurdana regionala skillnader finns inom Sápmi, det samiska bosättningsområdet?
• Hur har Sveriges, Norges, Finlands och Rysslands relationer med samerna sett ut genom århundradena?
• Vilka möjligheter har vi att studera samer inte bara som en nationell minoritet utan som en egen befolkning med en egen historia?

Kursen diskuterar teman så som samisk kultur, markrättigheter samt mission och utbildning bland samer. En röd tråd som går genom kursen är kontakterna mellan samer och andra nordeuropeiska befolkningsgrupper genom århundradena. Ställningen som minoritet problematiseras och diskuteras utifrån olika teoretiska perspektiv. Kursen ger även utrymme för samiska perspektiv på utbildning och historieskrivning.

Huvudlärare för kursen ”Samer – Nordens urfolk från urtid till framtid” är Otso Kortekangas som kommer att disputera den 13 januari 2018 vid Historiska institutionen i Stockholm med en avhandling om samisk utbildningshistoria, Tools of Teaching and Means of Managing (Iloinen tiede: Turku/Finland 2017).

Kursen annonseras ut något sent, men är nu öppen för sen anmälan på http://www.antagning.se. Mer information om kursen och länk till hur man söker finns via denna länk. Vi hoppas att ni genom era nätverk kan hjälpa oss att sprida informationen om denna kurs.

Varma hälsningar,
Hossein Sheiban

——
Hossein Sheiban, Docent
Studierektor Kvällskurser & Kandidatkurs
Historiska institutionen
Stockholms Universitet
106 91 Stockholm
Sverige
Tel: +46 8 6747135 / +46 8 6497143
Fax: +46 8 167548
Email: hossein.sheiban@historia.su.se