Minns den romska förintelsen

Lördagen den 27 januari kl 18.00 i S:t Jacobs kyrka vid Kungsträdgården.