Flaggceremoni vid Stadshuset för Samiska Nationaldagen, 6 feb

Flaggceremoni vid Stadshuset för Samiska Nationaldagen, 6 feb

Datum/Tid Plats:
tor 6/2 2020
08:30 - 10:30
Stadshuset, stadshusträdgården

Program
08.00 Ragnars Skafferi öppnar; frukost & toalett (nordöstra hörnet av borggården)

08.45 Samling
09.00 Flagguppsättning under framförande av jojk av Astrid Tuorda, presentation av evenemanget

Nationalsången sjungs under ledning av Astrid Tuorda och Tor L Tuorda,
– Tal av kommunfullmäktiges ordförande, fru Cecilia Brinck
– Tal av borgarrådet ansvarigt för Miljö och Nationella minoriteter, fru Katarina Luhr
– Diktläsning, Johannes Vestly
– Tal av Kanadas ambassadör för Sverige, Mrs Heather Grant
– Tal av Australiens ambassadör för Sverige, Mr Bernard Philip
– Jojk av Astrid Tuorda
– Tal av Henrik Blind, förkämpe för social och miljöhållbarhet i Laponia och Jåhkåmåhkke
– Avslutningsord och välkommen till Kaffestunden, Inge Frisk, aktiv i Sameföreningen i Stocholm
– Jojk av Astrid Tuorda

ca 09.30 Samkväm med kaffe i Ragnars Skafferi, tillfälle till samtal med medlemmar ur Sameföreningen i Stockholm och andra samer i Stockholm.  Sameföreningen i Stockholm och Stockholms stad bjuder på kaffe

ca 10.30 -10.45 brukar samkvämet vara över

Buresboahtin! – Burreboahtem! – Buerie båeteme! – Buärriebähtieme! – Välkommen!

Mer om vad som händer denna dag. veckorna före och efter publiceras efterhand här:
https://sameforeningen.stockholm.se/kalender

Samisk nationaldag 6 feb – hållbarhet

Samisk nationaldag 6 feb – hållbarhetSamiska nationaldagens kvällsprogram uppmärksammar aktuell hållbarhet i Sápmi med erfarenheter från världsarvet Laponias och Jokkmokkstraktens skogar, fjäll, vatten och människor. Helt enkelt – hur står det till med Laponia och dess omgivningar? Tor L Tuorda berättar med sina filmer, Henrik Blind berättar med bilder och Astrid Tuorda berättar med jojk.