Flaggceremoni vid Stadshuset för Samiska Nationaldagen – 6 februari

Flaggceremoni vid Stadshuset för Samiska Nationaldagen – 6 februari

Datum/Tid Plats:Spara i din kalender
lör 6/2 2021
08:30 - 09:30

Digitalt evenemang: Länk kommer att publiceras här den 3/2
0
Välj annan kalender: webcal

Flaggceremonin med start kl 9.00 har vi genomfört i olika former sedan 2007 då flaggan överlämnades till Stockholms stad. Det är viktigt att en sådan här högtidsdag uppmärksammas även i tider som dessa så länge det finns en gnutta av möjlighet att genomföra uppmärksammandet så nära det traditionsenliga formatet som möjligt. Evenemanget kommer att strömmas på Internet.

Program
08.53 Strömmningen öppnar. Vi avvaktar nioslaget från Stadshusets klockspel.

09.00 Flagguppsättning under framförande av jojk, tal av inbjudna representanter från Stockholms stad och företrädare från Sameföreningen i Stockholm.

Stadshusparken kommer att vara stängd från morgonen till evenemanget är över, ca 9.30. (Länk kommer att publiceras närmare inpå evenemanget). Detaljprogram är under utformning.

Uppmärksamma också att Sameföreningen i Stockholms traditionsenliga kvällsevenemang som kommer att strömmas digitalt kl 16.00.  Se nedan.

Buresboahtin / Buorisboahtem / Buerie båeteme / Burist båhtem / Buerestbåhtieme / Välkommen!

Samiska Nationaldagen: Högtidlighållande - 6 februari | Šthlm mitt i Sápmi

Samiska Nationaldagen: Högtidlighållande – 6 februari | Šthlm mitt i SápmiVi genomför evenemanget som vi brukar. Nu på en plats på Internet. Jojk, nationalsång, tal av inbjudna och ett intressant ämne att ta del av. Denna gång är ämnet kåtan. Medlemmarna Ylva och Ola…