Dubbning: nordsamer, yngre och personer mitt i livet, sökes för dubbning

Via Giron Sami Teáhter har vi fått en förfrågan från ett Stockholmsföretag som arbetar med dubbning att sprida information om dubbningsuppdrag beträffande nordsamiska.

Sökes: 4 barn mellan 10-14 år (2 flickor 2 pojkar) sökes. Det söks också 50-70 åringar, som är mitt i livet.

Vad dubbningsuppdraget avser är förstås en hemlighet tills produktionen lanseras.

Kontakta
Oskar Svensson

HEAD OF TECHNICAL OFFICE | PARTNER | EUROTROLL AB

T: +46(0)8 33 44 33 | M: +46(0)70 311 30 40 | oskar@eurotroll.se | http://www.eurotroll.se
Narvavägen 7, S-114 60 Stockholm, Sweden