Hälsningar från gäster som inte kunde komma till Stadshuset

Sedan 2014 har flaggceremonin vid Stadshuset vuxit i omfattning, antal åskådare, antal officiella gaster. På det efterföljande kaffesamkvämet har samer i Stockholm kunnat komma i direktkontakt med stadens politiker och tjänstemän samt ambassadpersonal för att dela med sig av upplevelsen att vara same i Stockholm och Sverige.

Nu med pandemisituation bad vi våra gäster från förra året skicka videohälsningar till samerna i Stockholm. Med Internets vidsträckthet omfattas naturligtvis alla samer i hela Sápmi.

Efter att Stockholms Kommunfullmäktiges ordförande Cecilia Brinck hälsat Sameföreningen i Stockholm välkomna till Stadshuset brukar Borgarrådet med ansvar för miljö och nationella minoriteter, Katarina Luhr, tala om stadens arbete med att efterleva nationella minoritetslagen. I det arbetet deltar sameföreningens samrådsgruppp i regebundna möten med utbildnings-, kultur- och äldreförvaltningen för att påverka stadens utveckling i de områdena.

Katarina Luhr ringde och beklagade att hennes tvåfaldiga försök att skapa ett videobudskap inte lyckades (det som annars brukar fungera!). Vi tackar för hennes ansträngning och publicerar  några citat ur hennes tal som hon skickade i stället här:

“Kära medlemmar och representanter för Sameföreningen i Stockholm, Samer i hela Sápmi, och stockholmare.

Året som har gått har varit mycket speciellt . Den 6e februari förra året kunde vi samlas utanför Stadshuset och fira denna högtid tillsammans. Sedan dess har pandemin förändrat våra liv. Många av oss har levt i oro, i isolering, kanske till och med i sorg efter nära och kära. Vi har behövt stanna av, ställa om. Tänka nytt. Men precis som varje år är denna dag viktig, så jag vill skicka en digital hälsning till alla er.”
[…]
“Idag har Stockholm varit en del av förvaltningsområdet för samiska i drygt två år, och tillsammans fortsätter vi att ta steg för att göra staden mer inkluderande, synliggöra de nationella minoriteterna och urfolket samerna, och motverka diskriminering.”
[…]
“I år ska vi fortsätta stärka ungas rättigheter och tillgång till sin kultur och sitt språk, bland annat genom modersmålsundervisningen men även genom kulturaktiviteter.
Vi har arbetat med att stärka kulturstödet och vår ambition är att under året kunna sprida information till fler om att staden kan erbjuda barnomsorg på samiska till de familjer som önskar det. Vi är samtidigt medvetna om att vi behöver nå till fler samer för att ta in synpunkter och se till att alla får del av den informationen som berör dem.”
[…]
“Under året ska vi […] bland annat titta på möjligheter att synliggöra minoriteterna i Stockholm genom vissa platser som har en koppling till våra nationella minoriteter, däribland samerna.”
[…]
“Jag ser fram emot att få träffas, förhoppningsvis fysiskt, men i alla fall digitalt, under det kommande året, och att vi tillsammans verkar för att stärka det samiska folkets rättigheter i staden.

Stort tack till Sameföreningen i Stockholm som har arrangerat evenemanget utanför Stadshuset!”

Hela talet finns publicerat här: Katarina-luhrs-tal-6-februari

Australiens och Kanadas ambassader kommer till Stadshuset i syfte att representera urfolken med hemvist i respektive land. (Ibland ser vi en liten tävlan, vilka kommer med flest ambassadpersonal till Stadshuset? ).

Ambassadernas roll och värde för samer är kanske inte uppenbart för alla. De står för flöden av kompetens och utbyten av erfarenheter mellan urfolk och samer. När evenemang som seminarier, samtalspaneler, film screenings, e.t.c. med urfolkstema arrangeras i Stockholm vinnlägger sig ambassaderna om att bjuda in samer från Sameföreningen i Stockholm och samiska riksorganisationer.

Viktiga processer som ambassaderna varit engagerade i och bidragit med kompetens till är återbegravningar av kvarlevor, uppstart av Sametingets sanningskommissionsarbete, förmedling av urfolksartister och film.

Från Australiens ambassad har vi denna hälsning från Ambassadör Bernard Philip:[arve url=”https://youtu.be/_x4uuaaef1U” title=”Hälsning från Australiens ambassad” sticky_pos=”top-left” loop=”no” muted=”no” /]
Från Kanadas ambassad har vi denna hälsning från Chargé dáffaires Eric Petersson:[arve url=”https://youtu.be/2Lz-GvQADgw” title=”Hälsning från Kanadas amabassad” description=”Chargé dáffaires Eric Petersson” sticky_pos=”top-left” loop=”no” muted=”no” /]