Samiska Nationaldagen: Högtidlighållandet – 6 februari 2021

Se videon här invid.

Sameföreningen i Stockholms Nationaldagsfirande sändes från Årsta Folkets Hus – Mälarsalen. Deltagare i den lilla begränsade gruppen var Ylva och Ola Gustafssson (med barnens inspelade bidrag), ordförande Nik Märak, Katarina Pirak Sikku (författare på distans), Nils-Henrik Sikku (författare på distans), Pär Hansson (samtalsledare för författarsamtalet om boken Torvkåtornas Torvkåta), Jens Pettersson Berger (producent Årsta Folkets Hus), Inge Frisk (Sameföreningens allt i allo), Lena Ullman (släppte in alla påTeams och besvarade kommentarer på distans). Detta klipp innehåller musikinslagen.

Projektet genomfördes med stöd av Stockholms stad.