Månad: april 2016

Innan den mörkaste tiden på året höll om oss hade vi en brakande höstfest i äkta kött-och paltstil. Nu är våren här och slår ut i full kraft, detta vill…

Har du samiska rötter och bor i Uppsala kommun? Kom på öppet samråd och få information om hur kommunen arbetar med de krav som ställs i lagen (2009: 724) om…

stort tack till Sven, Göran, Catharina, Lena, Juhán (i ordning av ankomst till Teater Pero) för deras insatser som scenarbetare före och efter teaterföreställningen Vahák i onsdags 20/4. Sven och…

Sáminuorra har tagit fram ett samiskt språkpaket, Giellaskurppo, till nyblivna föräldrar. -Stockholms läns landsting vill inspirera och uppmuntra familjer med anknytning till det finska eller samiska språket att använda språk…