Föreläsning med Tom Kappfjell 13/9

Datum/Tid Plats och/eller biljetter:Spara i din kalender
ons 13/9 2023
18:30 - 20:00

0
Välj annan kalender: webcal
Välkommen på föredrag, filmvisning och diskussion med Tom Kappfjell onsdag 13 september, klockan 18.30-20.00 på Sensus, Medborgarplatsen 4 på Södermalm i Stockholm.
Genom namn på sjöar, myrar och berg kan man lära sig om samiska platser av betydelse. Tom Kappfjell berättar om offerstenar (sejtar) och samernas heliga berg. Tom Kappfjell var tidigare renskötare i Norge. Han är skådespelare och föreläsare. Tillsammans med dokumentärfilmaren Ulf Myrvold har Tom Kappfjell gjort en dokumentärfilm om hur samiska seder och ritualer förs över från generation till generation.
Vi ser ett råklipp från filmen Bissegh och diskuterar samiska föremål på svenska museer. Vem ska äga samiska offergåvor och ceremonitrummor? Var är sejtens hem? Går det att skydda heliga platser, som myrar, sjöar och berg? Vill vi ha ett samiskt museum i Stockholm?
Ingen förhandsanmälan behövs. Välkommen!
Föredraget genomförs i samverkan med forskningsprojektet
“Sijddaj mahttsat”, som betyder “komma hem” på lulesamiska, [https://www.cemfor.uu.se/…/sijddaj-m-httsat-betyder…/]
Arrangörer: Sameföreningen i Stockholm, Amnesty Sápmi, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet, Sensus och Stockholm stad.