Föreläsning om en Australienresa med samisk reflektion

Datum/Tid Plats och/eller biljetter:Spara i din kalender
tis 19/3 2024
19:00

0
Välj annan kalender: webcal

Sameföreningen i Stockholm bjuder härmed in till föreläsningen

“Australienresa med samisk reflektion” med Inge Frisk

Datum: Tisdagen den 19 mars
TId:  kl 19.00
Plats: Sensus lokaler på Medborgarplatsen på Södermalm plan 7

Inge reste i Australien vintern 2022/2023 och mötte spåren av urfolk i det stora samhället såväl som urfolk själva. Han kunde inte undgå att titta i backspegeln och reflektera över skillnader mellan samhällenas bemötande, politik och historieskrivning av urfolk som lever inom respektive nationsgränser, Sverige och Australien. Inge kommer att prata om sina upplevelser av den fysiska resan såväl som den inre resan och mötena med urfolkskulturerna i Australien och dess människor.

Vi  bjuder på fika med dopp!

Bures boahtin!/ Buorisboahtem!/ Burist båhtem!/ Buerestbåhtieme!/ Buerie båeteme! Välkommen!

Bildtext: Berget Uluru, placerat nästan i mitten av Australien. Det är den enande symbolen för urfolken i Australien.