Historiska minnesmärken och namngivning i ljuset av nutida värderingar – 2 februari | Karolinska institutet 2021

Datum/Tid Plats och/eller biljetter:Spara i din kalender
tis 2/2 2021
12:30 - 14:45

Anmälan till webbinarium
0
Välj annan kalender: webcal

Här är ett evenemang om ett för samer aktuellt ämne som Karolinska Institutet (KI) arrangerar. Ämnet tangerar med den sanningskommissionsprocess som nu är inledd av Sametinget. KI tillhör en av de institutioner vars historia är befläckad med rasbiologi och långsamma återbördanden av mänskliga kvarlevor. Hur ska annat kulturarv, som minnesmärken och namn, hanteras? Kulturarv och minnesmärken som innebär smärta för de som påverkades, “de andra”. Berätteser och sanningar som hitintlls har har undanhållits.

Historiska minnesmärken och namngivning i ljuset av nutida värderingar | Karolinska Institutet Nyheter

Historiska minnesmärken och namngivning i ljuset av nutida värderingar | Karolinska Institutet Nyheter

Black lives matter-rörelsen satte åter fingret på en fråga som då och då nått upp till ytan för att sedan sjunka undan igen: Hur bör vi idag förhålla oss till vårt förflutna? Inte minst, hur bör vi förhålla oss till personer som har gjort viktiga insatser av något slag, men som samtidigt har stått för, eller kommit att associeras med, värderingar och handlingar som vi idag tar avstånd ifrån?