Matti Aikio på Botkyrka Konsthall – 12 mars — 27 augusti 2022

Datum/Tid Plats och/eller biljetter:Spara i din kalender
lör 12/3 2022 - lör 27/8 2022
Hela dagen

Länk till Botkyrka Konsthall
0
Välj annan kalender: webcal

Matti Aikio och Ulla West från finska sidan av Sápmi deltar i en samlingsutställning, Unfinished Histories, med tre andra konstnärer på Botkyrka konsthall från 12 mars kl 13 till 27 augusti 2022.

Matti Aikios arkiv är en pågående process där konstnären lyfter ett samiskt perspektiv i kampen mellan urfolks relation till naturen, och nationalstaters definition av naturen som antingen något upphöjt, som bör bevaras, eller nyttjas för ekonomisk tillväxt. En konfliktfylld historia som i dag möts i rovdjurspolitik och markexploateringar. Den multimediala installationen tar formen av ett omfattande kollage där muntliga berättelser och kunskap vävs samman med reflektioner och bildar ett samtal om urfolks självbestämmande.

Matti Aikio – We are Europe

Matti Aikio – We are EuropeMatti Aikio (NO) Matti Aikio is a Sámi visual artist from Finnish side of the Sápmi. He has a background in Sámi reindeer herding culture. He holds an MA in contemporary art from Tromsø Academy of Contemporary Art. Aikio’s art has been exhibited in various countries in Europe, Asia &…

Unfinished Histories - Botkyrka konsthall

Unfinished Histories – Botkyrka konsthall

Utställningen Unfinished Histories synliggör en komplex relation till historien, så som den träder fram genom minnen, tolkningar och hörsägen. Historier som aldrig står stilla eller når ett slut men som påverkar vilka vi är och den värld vi lever i. Vi söker oss in i dessa mångtydiga landskap av berättelser som formats utifrån olika perspektiv. Vad har trängts undan eller glömts bort? Och kan det vi hittar förändra vår blick på framtiden? Det verkar som att vi inte kan leva utan en historia.

I utställningen visas verk av fyra konstnärer, Filippa Arria, Matti Aikio, Seher Uysal och Ulla West vars arbeten utforskar olika ingångar till historieskrivningar, arkiv och berättelser