Minnesdag 100 år i rasbiologiska institutets skugga

Datum/Tid Plats och/eller biljetter:Spara i din kalender
tor 17/2 2022
09:00 - 17:30

Anmälningslänk
0
Välj annan kalender: webcal

Minnesdagen hundra år i skuggan av rasbiologiska institutet 17e februari 09.00-17.30 har blivit helt digital pga förstärkta restriktioner.

Alla som vill delta som åhörare behöver föranmäla sig, senast 15e februari. Även om du tidigare anmält dig så behöver du göra en förnyad anmälan, då en ny fråga ställs utifrån integritetssynpunkt (GDPR).

Länk till anmälan som åhörare. Se ovan.

Här är länk till hemsidan för evenemanget. Program kommer att läggas upp inom kort.
https://cemfor.uu.se/evenemang/100-ar-i-rasbiologiska-institutets-skugga/https://cemfor.uu.se/evenemang/100-ar-i-rasbiologiska-institutets-skugga/

Det statliga institutet för rasbiologi öppnade i Uppsala 1922. 1956/57 upphörde själva institutet och delar av institutet upptogs av Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk genetik. Arkivet från det rasbiologiska institutet handhas av Uppsala universitetsbibliotek.

Under våren 2021 organiserade CEMFOR fyra dialogseminarier med berörda grupper. Det uppmärksammade då just rasbiologin, det smärtande arvet och dess konsekvenser samt rasismen, som lever kvar än idag. Det är med dessa samtal som arbetet nu går vidare.

CEMFOR planerar för en hel minnesdag den 17 februari. Dessutom tänker det sig inslag tidigare samma vecka på eftermiddag-kväll. Därefter planeras att olika kan seminarier hållas under hela året. Vi kommer gå ut med en detaljerad inbjudan till berörda grupper, föreningar, enskilda, för olika slags framträdanden såsom film, dikt, duodji, presentation, performance, utställningar, föredrag. Studenter och forskare, verksamma inom och utanför akademin inbjudes också att bidra.

CEMFOR utgår från metoder och etiska förhållningssätt som finns inom urfolksstudier, rasismforskning samt etiska regler som finns i svensk lagstiftning och hos forskningsfinansiärer samt i internationella konventioner och deklarationer om mänskliga rättigheter.

http://www.cemfor.uu.se