Minnesdag 29/10 – svensk samepolitik får inte glömmas

Datum/Tid Plats och/eller biljetter:Spara i din kalender
lör 29/10 2022
14:00 - 16:30
Zita Folkets bio
0
Välj annan kalender: webcal

För att förstå den rasism som många samer vittnar om i dag är det viktigt att förstå den historiska diskriminering, som samer har upplevt i Sverige med tvångsförflyttningar, rasbiologiska mätningar, gravplundringar, assimileringspolitik och raslagar. Det är 100 år sedan Statens rasbiologiska institut grundades i Uppsala. De hade ett särskilt intresse av att kartlägga den samiska befolkningen, som kategoriserades som en lägre stående ras. Institutet är visserligen nedlagt, men dess arv påverkar samerna än idag.

Regeringen skrev i den nationella planen mot rasism 2016 ”att det är viktigt att genom särskilda minnesdagar uppmärksamma hur olika former av rasism har präglat Sverige och delar av vår befolkning under historien. Det finns behov av att särskilt uppmärksamma minnesdagar för övergrepp som skett mot olika folkgrupper och minoriteter”.

Sameföreningen i Stockholm, Amnesty Sápmi och Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, CEMFOR, vid Uppsala universitet bjuder därför in till en minnesdag lördag 29 oktober klockan 14.00 – 16.30 på biograf Zita i Stockholm. Minnesdagen sänds även online.

Vi vill hedra minnet av de samer som har utsatts av rasbiologernas mätningar, registreringar och fotograferingar. Vi vill hedra minnet av de samer vars kvarlevor ännu finns på svenska museer och institutioner. Vi vill belysa den svenska samepolitiken, som inte får glömmas eller gömmas.

Den samiske dansaren Ola Stinnerbom dansar ett utdrag ur den kritikerrosade jojkoperan A SAAMI REQUIEM. Jojken och musiken tar lyssnaren med till det samiska dödsriket och tillbaka.

Medverkande talare är:

• Kerstin Andersson, Amnesty Sápmi
• Inger Axiö Albinsson, ordförande, Sameföreningen i Stockholm• Matti Blind Berg, Svenska Samernas Riksförbund: Samisk rättighetskamp i ett historiskt perspektiv och idag
• Eva Forsgren, ordförande Samiska föreningen i Uppsala: Den sista vilan, men ingen ro• Ylva Gustafsson: Rasbiologin trängde in i min egen familj och övergreppen fortsätter• Daniel Holst Vinka, Sametingets ordförande• Rose-Marie Huuva: Objekt för forskning• Andrew Jenks, Embassy of New Zealand• Meghan Lau, Embassy of Canada
• Parisa Liljestrand, kulturminister (M)• Amanda Lind, ordförande, riksdagens kulturutskott (MP)
• Bernard Philip, Embassy of Australia• Peter Rodhe: Skogssamerna och rasbiologin• Cecilia Tengroth, generalsekreterare, Svenska FN-förbundet• May-Britt Öhman, CEMFOR: Gulldal Sielov, mihá ja gievrra. Känn efter i själen, stolt och stark

Sara-Elvira Kuhmunen, ordförande för Sáminuorra, jojkar.

Maritha Sandberg, Sameföreningen i Stockholm, är presentatör.

Den som vill delta online ska INTE anmäla sig. Vi sänder klockan 14.00 på vår öppna Youtubekanal: https://bit.ly/3xAnMJz

OBS! Den som vill delta på plats i Stockholm ska anmäla sig här: https://simplesignup.se/event/196000

Det är kostnadsfritt att delta på plats i Stockholm, men om du FÖRHINDER måste du AVBOKA så att vi kan ge din plats till någon annan. Om du inte avbokar och inte kommer, tar vi ut en AVGIFT på 150 kronor.

Varmt välkommen!