Om projektet Hur mår samer bosatta i Stockholm?

Sameföreningen i Stockholms samrådsgrupp för samiska förvaltningsområdet där Region Stockholm ingår har varit engagerad i att assistera för att ta fram metoden för denna kunskapsinsamling Hur mår samer i Stockholm. Syftet med engagemanget har varit att leda projektet i en riktning som är relevant för Samer i Stockholm och hela samiska folket. Ett annat nyligen genomfört projekt har varit regionalt utfört i Jämtland Härjedalen. Se länk i rutan nedan. Kunskapen om samers hälsa och vårdbehov utanför samiska kärnområdet är låg.

 

Hälso- och sjukvård – Region Jämtland Härjedalen

Hälso- och sjukvårdens mål är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Utifrån det, och i samråd med samiska representanter, arbetar Region Jämtland Härjedalen för att förbättra tillgängligheten och bemötandet av samiska… Observera denna länk i högra marginalen.Resultat av webbenkät om erfarenheter och behov i vården

Ett ytterligare syfte med engagemanget har varit att de samer som lämnar uppgifter till projektet skall känna sig trygga med att det är relevanta frågor, att resultatet kommer samiska folket till nytta samt att anonymitet garanteras. Därför har Eva Eastwood engagerats som forskningsassistent för att kunna stötta samers frågor om projektet på bästa möjliga sätt.

Samrådsgruppen och Region Stockholms Transkulturellt centrum har arbetat med riktlinjer och verktyg som Urfolkskonventionen, Agenda 2030 godkänd av FNs urfolksråd, Sametingets forskningsriktlnjer, Svenska Samers Riksförbunds riktlinjer samt kontakter med Kunskapsnätverk för samisk hälsa.

Involverade i detta arbete från sameföreningens håll har varit:
– Peter Rodhe, suppleant i styrelsen, medlem i samrådsgruppen, fd ordförande i Same Åtnam, varit samisk sakkunnig i liknande projekt
– Mariana Wiik, fd ordförande för Sameföreningen i Stockholm, medlem i samrådsgruppen,
– Eva Eastwood, fd ledamot/kassör i styrelsen, medlem i samrådsgruppen, arbetar som kiropraktor
– Kristina Modée, fd ledamot i styrelsen, fd medlem i samrådsgruppen, fd allmänläkare (deltog i det inledande arbetet)

Hur mår samer bosatta i Stockholm?

Hur ser samer i Region Stockholm på hälsa och välfärd, särskilt psykisk hälsa? Vad har de för erfarenheter av hälso- och sjukvård? Har de några önskemål om hur vården ska utvecklas?

https://www.transkulturelltcentrum.se/aktuellt/hur-mar-samer-bosatta-i-stockholm/

Samefolket som E-tidning

Samefolket är från 1 juli också en e-tidning. Det firar Samefolket med gratis läsning av e-tidningen i ett halvår. E-tidningen fungerar också som taltidning.

E-tidning - Samefolket

E-tidning – Samefolket

Ladda ned appen från App Store eller Google Play Läs Samefolket var du än är! Från 1 juli 2020 finns Samefolket som e-tidning. Det firar vi genom att ge alla gratis läsning på webben året ut. Förutom det senaste numret kan du läsa alla tidningar tre år tillbaka. Som prenumerant betalar du inget extra för […]


Som taltidning. (NB. enbart på svenska!)

 

Dubbning av TV:s julkalender till nordsamiska

Dubbningsstudion Eurotroll söker personer med kunskaper i nordsamiska.

Eurotroll har fått i uppdrag av SVT att dubba julkalendern Selmas Saga till nordsamiska och undrar om vi i Sameföreningens kanaler har någon möjlighet att hjälpa Eurotroll med rollsättningen.

Eurotroll har castat många av rollerna redan men har svårt att hitta skådespelare till de äldre rollerna, kvinnor och män 50-80 år och uppåt (de kan vara yngre men låta ungefär i den åldern). Ingen tidigare skådespelarerfarenhet krävs men är såklart en stor fördel 😊

Tipsa Ester i Eurotroll om du har något namn du tror kan passa. Det skulle hjälpa Eurotroll enormt 😊

Eurotroll kommer att spela in i sin studio i Stockholm under augusti och står självklart för eventuella rese- och boendekostnader.

Arvodet följer SVT:s avtal med teaterförbundet och ligger på
Faktura: 1364 kr/h
Lön: 1038 kr/h

Kontakta
Ester Sjögren

HEAD OF BOOKING | SCRIPT ADMINISTRATION | EUROTROLL AB

T: +46(0)8 33 44 33 | ester@eurotroll.se Narvavägen 7, S-114 60 Stockholm, Sweden

Sommarläsning på nordsamiska: Jiknon II

Vi vill gärna slå ett slag för Samisk bibliotekstjeneste i Roms som outtröttligt informerar om all samisk nyutgivning på sin webbplats. Prenumerera du också!

Jiknon ll : amas mu vuordá – Samisk bibliotektjeneste – Sámi girjerádjubálvalus

Jiknon ll : amas mu vuordá – Samisk bibliotektjeneste – Sámi girjerádjubálvalus

Elsa ble født med magiske evner. I forrige film fryktet hun at kreftene hennes var for sterke, men nå er hun redd for at de ikke er sterke nok. Elsa hører en merkelig lyd fra nord som kaller på hen…

Dubbning: nordsamer, yngre och personer mitt i livet, sökes för dubbning

Via Giron Sami Teáhter har vi fått en förfrågan från ett Stockholmsföretag som arbetar med dubbning att sprida information om dubbningsuppdrag beträffande nordsamiska.

Sökes: 4 barn mellan 10-14 år (2 flickor 2 pojkar) sökes. Det söks också 50-70 åringar, som är mitt i livet.

Vad dubbningsuppdraget avser är förstås en hemlighet tills produktionen lanseras.

Kontakta
Oskar Svensson

HEAD OF TECHNICAL OFFICE | PARTNER | EUROTROLL AB

T: +46(0)8 33 44 33 | M: +46(0)70 311 30 40 | oskar@eurotroll.se | http://www.eurotroll.se
Narvavägen 7, S-114 60 Stockholm, Sweden

Bli medlem i Sáminuorra!

Att vara medlem i riksorganisationer som Sáminuorra och Same Ätnam stärker det samiska samhället och din kunskap.

Medlemskapet i Saminuorra ordnar du snabbt med en Swishbetalning. Och så får du en högklassig medlemstidning, Nuorat.

Skapa efterfrågan för samisk förskola!

Om du redan har förskoleplats för ditt barn kan du uppdatera Mina sidor på Stockholms stads webbplats att du önskar förskoleplats på samiska. Det är inte bindande, du blir kontaktad om vad sådant erbjudande kan innebära.

Om du är på gång att söka förskoleplats för ditt barn så är följande två länkar aktuella på Stockholms stad webbplats:

Förskola på nationella minoritetsspråk – Stockholms stadhttps://forskola.stockholm/sok-plats-pa-forskolan/forskola-pa-finska/Stockholms stad ingår i förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska. Därför har du rätt till plats i förskola där hela eller en huvudsaklig del av utbildningen är på finska, meänkieli eller samiska, oavsett om det är språk ni talar i hemmet eller inte.

Sök plats på förskolan – Stockholms stadhttps://forskola.stockholm/sok-plats-pa-forskolan/#step-1Ditt barn har rätt till plats från ett års ålder i kommunala förskolor, eller de fristående förskolor och pedagogisk omsorg som valt att ansluta sig till stadens gemensamma köhantering. Detta kallas…

Projekt – Giehttogiella!


Giehttogiella betyder det berättande språket/berättarspråket på lulesamiska.

Tjállegoahte har meddelat den glada nyheten att det har fått stöd från Allmänna arvsfonden för projektet Giehttogiella och vill nu uppmärksamma att projektet startar 1:a april. Redan nu har projektet börjat med att försöka hitta unga samer att anställa som framtida berättare. Sprida ordet att Tjallegoahte söker ungdomar som är 16-25 år och intresserade av att berätta eller jojka.

Sameföreningen i Stockholm är samarbetspartner i detta projekt.

Läs mer om projekt längre ned.

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ned

Attachments