Skapa efterfrågan för samisk förskola!

Om du redan har förskoleplats för ditt barn kan du uppdatera Mina sidor på Stockholms stads webbplats att du önskar förskoleplats på samiska. Det är inte bindande, du blir kontaktad om vad sådant erbjudande kan innebära.

Om du är på gång att söka förskoleplats för ditt barn så är följande två länkar aktuella på Stockholms stad webbplats:

Förskola på nationella minoritetsspråk – Stockholms stadhttps://forskola.stockholm/sok-plats-pa-forskolan/forskola-pa-finska/Stockholms stad ingår i förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska. Därför har du rätt till plats i förskola där hela eller en huvudsaklig del av utbildningen är på finska, meänkieli eller samiska, oavsett om det är språk ni talar i hemmet eller inte.

Sök plats på förskolan – Stockholms stadhttps://forskola.stockholm/sok-plats-pa-forskolan/#step-1Ditt barn har rätt till plats från ett års ålder i kommunala förskolor, eller de fristående förskolor och pedagogisk omsorg som valt att ansluta sig till stadens gemensamma köhantering. Detta kallas…