Föredrag om SSR:s arbete efter Girjasdomen

Inbjudan till föredrag 27 maj kl 18

Domstolsprocessen i Girjasmålet är avslutad. För SSR och samebyarna fortsätter nu arbetet med att stärka samiska rättigheter i enlighet med domen och att hitta lokala förvaltningslösningar.

SSR:s målsättning med Girjasprocessen var bland annat att flytta fram positionerna och få rättsläget klarlagt. Domen visar att samiska markrättigheter är starkare än regering och riksdag har erkänt. Girjasmålet kan förhoppningsvis utgöra ett avstamp till förändring avseende även andra same-politiska frågor och stärka samebyarnas rättigheter.

SSR vill bland annat verka för förändring som innebär en politisk lösning på frågan om förvaltning av jakt och fiske, liksom ett erkännande för rättigheter till mark och vatten för samtliga samebyar.

SSR:s fortsatta arbete aktualiserar därmed principiella rättighetsfrågor och ger oss åter möjlighet att diskutera de ställningstaganden som framgår av SSR:s positionsdokument inför framtagandet av en ny samepolitik (2012).

SSR:s styrelse vill diskutera det fortsatta arbetet med medlemmarna och bjuder härmed in till en digital föredragning om Girjasmålet och det fortsatta arbetet med att stärka samiska rättigheter, samt till en extra Landsmötesdag den 4 juni för att diskutera det fortsatta arbetet.

Föredraget kommer att hållas den 27 maj 2020 kl. 18.00-20.00. Föredraget syftar till att förbereda och möjliggöra en diskussion inför det extra landsmötet den 4 juni 2020.

Föredraget kommer att behandla:

– Bakgrund till Girjasprocessen,
– Juridiska aspekter av Girjasdomen,
– Möjliga vägar framåt för att stärka samiska rättigheter.
Anmälan till föredraget SSR:s arbete efter Girjasdomen via denna länk https://www.sapmi.se/anmalan-foredrag-girjas-27-maj/ eller till info@sapmi.se. Om ni är fler som sitter på samma ställe så räcker det med en anmälan dit länk för uppkoppling skickas.