Inställt: Den samiska kvinnan i traditionen

Torsd 26/4 kl 18 (inställt p g a sjukdom)

Draken, Solidaritetshuset

Louise Bäckman, professor emerita i religionshistoria, är född i Tärna i Västerbotten och uppväxt i Vapstens lappby. Som same och kvinna har hon lyckats bryta mönster och välja väg i livet i en tid då visteskolor och nomadskolor ännu var de enda skolformerna för samerna, och högre utbildning inte ens var att tänka på.

Klivet från visteskolan i Vapstens lappby till professuren vid Stockholms universitet är en beundransvärd bedrift. Louise avhandling i religionsvetenskap handlade om samiska skyddsväsen, sáiva, och även hennes fortsatta forskning har särskilt gällt samisk religion. Hon har bl a publicerat studier om nåjder, schamaner, om samernas förfäderskult, björnen i samisk tradition och om samer och nybyggare. Louise Bäckman har lyft fram samerna i forskningen, men också kvinnornas roll i det samiska samhället.
(Citat från Introduktion av föreläsningen “Samiska kvinnor, gudinnor och den kristna missionen” som hölls under samiska veckan i Umeå 2017-03-09)