Glöm inte att registrera dig i Sameröstlängden

I och med att 2017 är valår så vill vi uppmana alla våra medlemmar att anmäla sig till röstlängden. För att ha rätt att rösta i valet måste du anmäla dig före den 20 oktober 2016. Här hittar du information och anmälningsblanketter

Vilka blir upptagna i sameröstlängden?

  • Om du har en förälder som är upptagen i sameröstlängden (eller har varit) räcker det med att ange förälderns namn.
  • I sametingslagen (1 kap. 2 §) finns två kriterier:
    Det ena är ett subjektivt kriterium, att du själv anser dig vara same.
    Det andra är ett objektivt kriterium som har med det samiska språket att göra. Antingen att du själv har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller att någon av dina föräldrar har eller har haft det, eller att någon av dina mor- eller farföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet. Du ska göra sannolikt att den person du hänvisar till har kunnat samiska. På vilket sätt du gör det kan variera.

Det är Sametingets valnämnd som fattar beslut om du kan upptas i röstlängden. Beslutet kan överklagas.