Jurist med kunskaper i urfolksrättigheter till Civil Rights Defenders

Samisk jurist sökes till viktigt jobb!

https://www.civilrightsdefenders.org/sv/vacancies/svenska-jurist-med-kunskaper-i-urfolksrattigheter-till-civil-rights-defenders/