Kultur och aktivitetscenter – Fridhemsplan

Aulan
Sverigefinska skolans aula
I den sverigefinska tv-sändningen Utiset 2017-12-15 omnämndes Sameföreningen i Stockholm som samarbetspartner beträffande det blivande Kultur- och aktivitetscentret vid Sverigefinska skolan vid Fridhemsplan. Efter årsmötesbeslut i våras är Sameföreningen medlem i föreningen TILAVA, ungefär rymligt utrymme, som arbetar för att kunna samla finskugrisktalande minoriteter och urfolk under ett tak. Exempelvis har Sverigefinska skolan nu en meänkälitalande grupp i sin verksamhet.

Utiset fredag 15 december 2017

Vad händer nu?

Nu startar en utredning att ta fram hur lokalerna ska förändras för att passa verksamheterna, lokalfördelningssystem och hyror. Till hösten skall det vara klart att börja verksamhet där.

Medlemskapet i TILAVA innebär inget åtagande för Sameföreningen att flytta dit eller ens ha sin verksamhet där. Förhoppningsvis innebär kultur- och aktivitetscentret tillgång till flera och större verksamhetslokaler med kortare framförhållning där profilföreningarna är prioriterade vid förhyrning.

Se också här vad Stockholms stads beslut om bidrag till TILAVA innebär:
https://insynsverige.se/stockholm-ks/sammantrade?date=2017-12-13