Kyrkomötets högtidsgudstjänst med ursäkt till samiska folket – 24 november 2021

Högtidsgudstjänsten, dit alla är välkomna, kan följas på plats i Uppsala domkyrka eller via en live-sändning. Den kommer också att kunna ses på webben efteråt.

Mer information om det kommer att finnas på https://www.svenskakyrkan.se

Bakgrund till gudstjänsten:

Kyrkomötets högtidsgudstjänst med ursäkt till det samiska folket – Svenska kyrkan

Den 24 november 2021 klockan 14.30 inleds en unik och högtidlig gudstjänst i Uppsala domkyrka.