Museipedagoger till Saemien Sijte

Museipedagoger till Saemien Sijte

Skansen söker museipedagoger till sommarsäsongen 2019! Det inkluderar förstås samevistet.

Sista ansökningsdag 27.01.2019.

Säsongsanställningar | Skansen.se

Säsongsanställningar | Skansen.sehttp://www.skansen.se/sv/s%C3%A4songsanst%C3%A4llningarLeta efter rubriken “Museipedagoger till Saemien Sijte” i listan.