Psykisk hälsa, självmord och suicidprevention bland samer – rapport från ett regeringsuppdrag

27 oktober 2021 12:00 – 13:00
En föreläsning med Jon Petter Stoor, PhD, leg psykolog och förste forskningsassistent vid institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet.

Öppen föreläsning: Psykisk hälsa, självmord och suicidprevention bland samer – rapport från ett regeringsuppdragEn föreläsning med Jon Petter Stoor, PhD, leg psykolog och förste forskningsassistent vid institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet.

Petter Stoor

Petter Stoor

I am Jon Petter Stoor, Pikku-Nilsá Ánde Biehtár, a Sámi/Swedish licensed clinical psychologist and researcher (PhD) born and raised in the city of Giron/Kiruna and Laeváš Sámi reindeer herding…