Samer och vikingar på Historiska? 18 mars, 1 april, 22 april

Som uppladdning inför Historiska museets vikingautställning som öppnar i juni, bjuder Historiska på tre samtalskvällar där Tobias Svanelid från Vetenskapsradion Historia i P1 möter olika experter.

Dessa evenemang med har inget  annonserat samiskt innehåll, men skulle kunna ha haft. Passa på att fråga! En samisk del fanns i den gamla vikingautställningen som belyste sambanden mellan samer och dåtida svensk kultur. Fråga hur den synligheten och sambanden nu kommer att se ut i utställningen! Varifrån kom metod och teknik som vikingabåtar byggdes med?

Vivallen - upptäckten av en samisk boplats - Samer.se

Vivallen – upptäckten av en samisk boplats – Samer.seArkeolog Inger Zachrisson som var med och tog fram den samiska delen av den tidigare vikingautställningen.

Vad betyder ordet viking? Och vad är det som gör vikingatiden så speciell? Med Charlotte Hedenstierna-Jonson, arkeolog och forskare vid Statens historiska museer och vid Uppsala universitet, bland annat inom projektet The Viking Phenomenon.

Föreläsningarn brukar vara populära. Boka!

Boka din plats här från den 18 februari.

Fler samtal med Tobias Svanelid