Silje får stipendium ur Kaija Anstensens Minnesfond

Stiftelsen Kaija Anstensens Minnesfond delar ut 2013 års stipendium på Etnografiska museet söndagen den 23 februari i samband med Urfolksfusion – musikmöten från olika delar av världen.

Utdelningen sker strax före konserten, kl. 14.45.

2013 års stipendiat är Silje Figenschou Thoresen och motiveringen lyder:

Silje Figenschou Thoresen från Kirkenes i Norge, bosatt i Stockholm, definierar design på ett brett sätt och ger insikt i begreppet improviserad samisk design. Hon synliggör den samiska traditionen och kompetensen i att återanvända och skapa verk av material och objekt, som tidigare haft en annan funktion, på ett kreativt sätt. Hennes arbete är ett uttryck för de förändringar som sker i vardagen och i det samiska samhället.