Unna Saiva – en skändad samisk offerplats – 30 augusti 2021

Kerstin Andersson, medlem i Sameföreningen i Stockholm och Amnesty Sápmi berättar om Unna Saiva – en skändad samisk offerplats i en för medlemmar i Sameföreningen i Stockholm känd miljö: Solidaritetshuset i Sofia församling på Söder.