Vad vet barnen om att vara urfolk och minoritet?

25 år med barnkonventionenBarnpa glob

Majvor Massa Eriksson publicerar en bok om ämnet den 20 november.

Hon skriver ett långt brev:

Vad sager barnetJag med andra vuxna har ideellt varit barnens språkrör när det rör den här boken: “Med barnkonventionen under 25- år”. Jag vill belysa vuxenvärldens ansvar att fortsätta arbeta oförtrutet och ömsesidigt med att förtydliga orden i konventionen till konkreta handlingar i vardagen.

Barnens bok ger fördjupad kännedom med möjligheter för utveckling som förväntas spridas runt omi Sverige. Barnens röster, deras tankar står som modell och är förebild för lärande i konkreta handlingar. För hemmen, skolan och till oss vuxna ut mot närmiljön.

Så vitt jag vet har inget motsvarande gjorts någon annanstans i landet av barn, i detta fallet samebarn.

Initiativtagare till publikationen, boken med hjälp från vuxna är urfolket, vinden och naturens samebarn i Sápmi med urbana samebarn boende utanför Sápmi i vårt avlånga land. Barnens innebörd i enkätsvaren är tydliga, en önskan med hälsning som omfamnar alla barn härhemma och alla barn på vår jord.

Deras svar i boken påminner oss vuxna om det ansvar vi har mot dem, inbjuder till sam- och medverkan. Barnens klokskap med respekt och påverkan för ett ökad inflytande och delaktighet i lärandet. Den står i framkant och ger prov på vägriktning och inspirerar med sin värdegrund andra barn med oss vuxna. Barnen har med inlevelse visat på betydelsen av nära relationer mellan barn, unga och oss vuxna, att erövra barnkonventionens intention fullt ut i tillämpningen från barnets utveckling ålder och mognad.

Förebyggande arbete, från det barnen är små motverkar ohälsa. Därför är ett av syftena med boken att arbeta för meningsfull folkhälsa inför framtidens vuxenliv. Det skrivna ska beröra och utvecklas vidare till fördjupat meningsfull gemenskap i samverkan varje dag i barnens vardag. Allt enligt intentionen i konventionen, skollagen och läroplanen inför framtidens utveckling med våra barn och ungas lagstadgade rättigheter med andra lagar som rör våra barn.

Barkonv2Bokpris:125 SEK/st inkl. moms. Den kommer utges vecka 46 med presskonferens den 20 november i Gällivare och i södra Sverige, platsen i södra Sverige är ännu inte klar. Eftersom ekonomiska medel inte erhållits för tryckning, försöker ekonomin nollas före utgivningsdagens fakturering, utgivningsdag 20 november då böckerna distribueras.

Mitt engagemang med mejl går till alla regioner i Sápmi och upptagningsområden i södra Sverige där Samer i Syd har medlemmar.

Majvor Massa Eriksson

Telefon: 042 – 123416
E-post: massaeriksson@telia.com
Hemsida: http://www.majvormassaeriksson.se
http://www.samerisyd.se

Varrudagáj/Med vänliga hälsningar

8 svar på ”Vad vet barnen om att vara urfolk och minoritet?”

Kommentarer är stängda.