Återuppspela Sameföreningens valdebatt inför Sametingsvalet 2021

Den 8 maj kl. 13.00, en vecka före sametingsvalet, samlades de hetaste kandidaterna i en debatt livesänd från Stockholm. Åtta partier kandiderar i valet till Sametinget 2021. Vi mötte partiföreträdare i en debatt som handlar om valet i stort och djupdyker i frågor från en växande grupp: samer som finns utanför renskötselområdet. Victoria Harnesk ledde debatten tillsammans Marja Thomasson-Ek och Peter Rodhe. Valdebatten arrangerades av Sameföreningen i Stockholm. Ta del  av vad som sades och lovades.

Här kommer du till Youtubes spellista där du hittar alla temadelar av valdebatten. Klicka på snabbsponingstangenten om du vill hoppa till nästa avsnitt. Bäst översikt får du om du klickar på “Titta på YouTube” i nedersta raden.

PS. Delta i vår enkät om var du hittade informationen som avgjorde ditt val.

Hur informerade du dig om sametingsvalet? | Šthlm mitt i Sápmi

Hur informerade du dig om sametingsvalet? | Šthlm mitt i SápmiNu när det inte har varit några fysiska debatter, få tillfällen att prata direkt med kandidaterna, ingen TV-debatt, undrar vi hur du informerade dig inför röstningen på söndag den 16/5.