18 – 25? delta i språk- och kulturarbetet för samer i Stockholm!

Vi söker dig ungdom mellan 18 och och 25 som vill bidra till att förbättra möjligheterna för framtida generationers unga samer i Stockholm att förvärva sitt samiska språk och kultur. Vad var det som du saknade under din uppväxt, i förskola, i grundskola och i gymnasium? Vad kunde ha varit bättre? Hur kan Stockholms stad och region samt Sameföreningen i Stockholm nå de unga med erbjudanden och aktiviteter som passar dem?

[Bild: Ungdomar som ingick i Sametingets ungdomsråd 2007. Bid från http://samer.se]

Den uppgraderade nationella minoritetsspråklagen från 1 januari 2019, fokuserar på att samiska barn och unga skall komma till tals i det som gäller dem beträffande deras språk och kultur. I dag är vi ett team om tre personer från Sameföreningen i Stockholm som stöttar stadens och regionens arbete att bygga upp förvaltningen i Stockholm av det s k samiska språkförvaltningsområdet. Vi vill välkomna en fjärde representant som har åldern någonstans mellan 18 och 25.

Arbetet innebär möten med stadens och regionens förvaltningar ca en gång per månad, sept-maj, efter 17.00. Regionen tillämpar sammanträdesarvode. Vi arbetar på att staden skall införa det också. Mellan mötena diskuterar vi  per e-post, fysiska möten såväl som per telefonkonferens.

Din första uppgift blir att delta i Sametingets samrådsmöte i Luleå den 18-19 juni där du får lära dig om vad arbetet kan handla om, vad är nationella minoritetsspråklagen. Framförallt kan du här skapa kontakter och samla in erfarenheter från andra unga samer i 23 kommuner! Se pdf nedan om vad samrådsmötet handlar om.

Anmäl ditt intresse till inge.frisk@biegga.com. Helst före den 3 juni.

I denna länk finner du relevanta artiklar om samiskt förvaltningsområde på Sameföreningens webbplats: Artiklar om förvaltningsområde