18 – 25? delta i språk- och kulturarbetet för samer i Stockholm!

Vi söker dig ungdom mellan 18 och och 25 som vill bidra till att förbättra möjligheterna för framtida generationers unga samer i Stockholm att förvärva sitt samiska språk och kultur. Vad var det som du saknade under din uppväxt, i förskola, i grundskola och i gymnasium? Vad kunde ha varit bättre? Hur kan Stockholms stad och region samt Sameföreningen i Stockholm nå de unga med erbjudanden och aktiviteter som passar dem?

[Bild: Ungdomar som ingick i Sametingets ungdomsråd 2007. Bild från http://samer.se]

Den uppgraderade nationella minoritetsspråklagen från 1 januari 2019, fokuserar på att samiska barn och unga skall komma till tals i det som gäller dem beträffande deras språk och kultur. I dag är vi ett team om 10-12 personer från Sameföreningen i Stockholm som stöttar stadens och regionens arbete att bygga upp förvaltningen i Stockholm av det samiska språkförvaltningsområdet. Vi vill välkomna ytterligare minst en  representant som har åldern någonstans mellan 18 och 25.

Arbetet innebär möten med stadens och regionens förvaltningar vid behov och interna förberedelsemöten. Regionen tillämpar sammanträdesarvode. Vi arbetar på att staden skall införa det också. Mellan mötena diskuterar vi  per e-post, fysiska möten såväl som per telefonkonferens.

Anmäl ditt intresse till samrad@sameforeningen-stockholm.se eller via formuläret:

[wpforms id=”108765″]

 

Attachments