Kaija Anstensens minnesfond söker stipendiater

Pexels/

Styrelsen i Kaija Anstensens Minnesfond vill genom bifogad annons informera om möjligheterna att söka stipendium från fonden.

Kaija Anstensens Minnesfond inrättades av Sameföreningen i Stockholms som en fristående stiftelse 2008 efter att i arv mottagit kvarlåtenskap efter Kaija Anstensen. Kaija Anstensen var bosatt i Stockholm men hade sitt ursprung från sydsamiskt område på norsk sida. Kaija Anstensen var själv målare och aktiv inom det samiska livet i Stockholm. Syftet med stipendiet är att främja samiska rättigheter och samisk kultur. Det första stipendiet delades ut 2011 till Fia Kaddik. Andra stipendiater har varit Elin-Anna Labba, Silje Figenschou Thoresen, Paul-Anders Simma, Carola Grahn, Heidi Juliana Gauriloff och Lena Viltok. Förra året tilldelades stipendiet till Sara Ajnnak.

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ned

Attachments