Anna Sofia Bull Kuhmunen – 6 oktober

Anna Sofia Bull Kuhmunen Foto: Carl-Johan Utsi

Samisk berättarhöst i Stockholm presenterar denna gång Anna Sofia Bull Kuhmunen, om sørsamisk adopsjon, den 6 oktober.

En annan väntan : Adoption i Saepmie - Sameland / Jeatjah vuertiemisnie : Adopsjovne Saepmesne - Anna Sofie Bull Kuhmunen - böcker (9789163959370) | Adlibris Bokhandel

En annan väntan : Adoption i Saepmie – Sameland / Jeatjah vuertiemisnie : Adopsjovne Saepmesne – Anna Sofie Bull Kuhmunen – böcker (9789163959370) | Adlibris Bokhandelhttps://www.adlibris.com/se/bok/en-annan-vantan-adoption-i-saepmie—sameland-jeatjah-vuertiemisnie-adopsjovne-saepmesne-9789163959370Varför en ny bok om adoption när det redan finns så många böcker på både norska och svenska? Andra böcker ger svar på många frågor, men en fråga saknar sitt svar: hur tar det samiska samhället emot de adopterade barnen? Var hittar man samernas berättelser kring internationell adoption? Denna bok står för svaret på den sista frågan: de samiska rösterna kring adoption.—-Mannasinie akte gærja adopsjovnen bïjre gåessie joe dan gellieh gærjah daaroen gïelesne dan aamhtesen bïjre gååvnese? Daate gærja lea saemiej gïelh jïh saakestimmieh adopsjovnen bïjre.—-Boken är en flerspråkig parallellutgåva, samiska och svenska.

Var: Kleins Skolmat, Brunnsgatan 26A, (T) Hötorget. OBS! Ny ingång. Se karta nedan.

När: lördag 6 oktober, 14 – 16
Entré: Fri entré, möjlighet till frivillig donation, 50 – 100 kr, kaffe ingår
Boka plats här invid!

Hitta till Kleins Skolmat: Hitta till Kleins Skolmat, ingång från Brunnsgatan 26A. Om du kommer sent; i stället för portkod finns ett telefonnummer anslaget på dörren för att ringa till Sameföreningen. Ingången delas med Väderkvarnens äldre- och omsorgsboende.

 

Mer om Anna Sofia Bull Kuhmunen:

Hennes familjs väg till adoption - Sameradion & SVT Sápmi | Sveriges Radio

Hennes familjs väg till adoption – Sameradion & SVT Sápmi | Sveriges Radiohttps://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=6903737I samband med Ubmejen Biejvieh släppte Anna Sofie Bull Kuhmunen boken “En annan väntan – Adoption i Saepmie” som handlar om hennes familjs väg till adoption …

 

 

 

 

 

Programmet stöds av:

Kulturbidrag - Sametinget

Kulturbidrag – Sametingethttps://www.sametinget.se/kulturmedelAktiviteten möjliggörs med kulturbidrag från Sametingets kulturnämnd

Landstingets kulturstöd - Sll

Landstingets kulturstöd – Sllhttps://www.sll.se/verksamhet/Kultur/landstingets-kulturstod/Aktiviteten genomförs med stöd av Stockholms läns landsting. Kultur av, med och för nationella minoriteter […] är viktiga områden.

Startsidan - stockholm.se

Stockholms stads kulturförvaltninghttp://www.stockholm.se/kulturStockholms stads Kultur- och Fritidsförvaltning stöttar detta program,

Statens kulturråd - Kulturradet

Statens kulturråd – Kulturradethttp://www.kulturradet.se/Statens Kulturråd möjliggör denna aktivitet genom sitt stöd.