Samiska spår i Mellansverige – 29 september

Samefamiljen Olof Andersson från Hällsjön i Idre vid gåstgivaregården i Elfdalen. Foto Olof Thufvesson.

Sedan lång tid har det funnits en samisk befolkning i Mellansverige. I arkiv och folktradition skymtar en grupp människor som lever lite vid sidan av, men ändå i symbios med det omgivande samhället. Trots att källorna är många vet vi väldigt lite om den samiska kulturhistorien i regionen. För en större allmänhet är det samiska kulturarvet en närmast okänd del av vår historia och även inom det samiska samhället är medvetenheten låg om den samiska historien i Mellansverige.

Under det senaste året har länsmuseerna i Dalarna, Gävleborg och Västmanland tillsammans med stiftelsen Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum, bedrivit projektet Ohtsedidh. Projektet vill synliggöra och sprida kunskap om ett samiskt kulturarv utanför dagens renskötselområde.

Joakim Wehlin från dalarnasmuseum.se besöker Sameföreningen i Stockholm för att berätta om projektet. Projektet har bland annat resulterat i en hemsida: http://www.ohtsedidh.se

Var: Kleins Skolmat, Brunnsgatan 26A, (T) Hötorget. OBS! Ny ingång. Se karta nedan.

När: lördag 29 september, 15 – 17

Entré: Fri entré, möjlighet till frivillig gåva, 50 – 100 kr, kaffe ingår.
Boka plats här invid!

Hitta till Kleins Skolmat

 

Hitta till Kleins Skolmat, ingång från Brunnsgatan 26A. Om du kommer sent; i stället för portkod finns ett telefonnummer anslaget på dörren för att ringa till Sameföreningen. Ingången delas med Väderkvarnens äldre- och omsorgsboende.

 

 

 

Ohtsedidh

Ohtsedidhhttps://www.ohtsedidh.se/Ohtsedidh är ett projekt som vill synliggöra och sprida kunskap om ett samiskt kulturarv utanför dagens renskötselområde.
När samerna slutade betraktas som svenskar | Jonas Monié Nordin | SvDhttps://www.svd.se/nar-samerna-slutade-betraktas-som-svenskarDet moderna samhällets likriktning är i själva verket ett undantag: den svenska historien är både mångkulturell och flerspråkig. En ny studie av ”sockenlapparnas” språk påminner om samernas självklara närvaro i mellersta Sverige fram till homogeniseringsprojektet under 1800-talet. Hoppas att du har möjlighet till att gratisläsa.

Gaaltije – Sydsamisk kulturcentrum

Gaaltije – Sydsamisk kulturcentrumhttp://gaaltije.seMïnneme – vision om ett sydsamiskt museum

Välkommen till Dalarnas museum

Välkommen till Dalarnas museumhttp://dalarnasmuseum.seDalarnas museum: Postadress Box 22, 791 21 Falun. Besöksadress Stigaregatan 2-4, Falun. Tel 023-666 55 00.  E-post .…

 

 

Programmet stöds av:

Kulturbidrag - Sametinget

Kulturbidrag – Sametingethttps://www.sametinget.se/kulturmedelAktiviteten möjliggörs med kulturbidrag från Sametingets kulturnämnd

Landstingets kulturstöd - Sll

Landstingets kulturstöd – Sllhttps://www.sll.se/verksamhet/Kultur/landstingets-kulturstod/Aktiviteten genomförs med stöd av Stockholms läns landsting. Kultur av, med och för nationella minoriteter […] är viktiga områden.

Startsidan - stockholm.se

Stockholms stads Kulturförvaltninghttp://www.stockholm.se/Stockholms stads Kultur- och Fritidsförvaltning stöttar detta program,