De samiska gudstjänsterna är för närvarande inställda. Gudstjänsterna, som också kallas Samiskt andrum, leds av prästen Lovisa Underdal, hålls på svenska med inslag av samernas eget modersmål. Svenska kyrkans uppgift…

Viermie – K, det samiska kulturnätverket bildat av Aejlies, Giron Sámi Teáhter, Sameföreningen i Stockholm, Stiftelsen Gaaltije, Såhkie – Umeå sameförening samt Tjállegoathe, söker en koordinator i en uppbyggnadsfas under…

Här är några av de ren- och viltköttsförädlare som gör utkörning i Stockholm. Skynda! Någon vill ha beställning senast på söndag 22/11. Någon lovar att man kan komma hämta söder…

I ett samarbete mellan Sameföreningen i Stockholm och Unga Berättar Kulturskolan Stockholm välkomnas du som är mellan 15 och 22 till en spännande workshop! Workshopen händer mellan 10 och 16:30,…