Marginalized and Ignored – National Minority Children’s Struggle for Language Rights in Sweden 2013

Rapporten ”Marginalized and Ignored – National Minority Children’s Struggle for Language Rights in Sweden 2013” ger en lägesbild om hur Sverige efterlever den europeiska minoritetsspråkstadgan. Bland annat konstateras att Sverige bryter mot den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk.

Rapporten är undertecknad av Svenska kyrkan, Samiska rådet i Svenska kyrkan, Sverigefinländarnas delegation, Svenska Tornedalingars Riksförbund, Sveriges Jid- dischförbund och Sverigefinska ungdomsför- bundet. Rapporten kan laddas ner som PDF på:

http://www.mynewsdesk.com/se/svenska_kyrkan/documents/rapport-om-nationella-minoritetsbarns-utbildningssituation-i-sverige-31815

Nationella minoriteter och urfolk – en fråga för den svenska skolan?

Konferens i Luleå

Hur får vi in minoritetsperspektivet i klassrummet? Vad menas med nationella minoriteter? Vad menas med urfolk? Varför är frågan om de nationella minoriteterna, däribland urfolket samerna, en fråga som angår alla – inte enbart skolor, klasser och barngrupper med elever från dessa minoriteter? Vad säger skollagen och läroplanen? Norrbottens läns landsting, Kommunförbundet Norrbotten och Luleå Tekniska Universitet inbjuder till en konferens som sätter fokus på minoritets- och urfolksperspektivet i den svenska skolan. Konferensen syftar till att sprida kunskap och medvetenhet och riktar sig till lärarstudenter, yrkesverksamma lärare, politiker, tjänstemän och inte minst till minoriteterna själva.

Tid: Onsdag den 12 februari 2014, kl .10.00 – 16.00
Plats: Kulturens Hus, Luleå Konferensen är kostnadsfri. För anmälan och detaljerat program, besök http://minoritetskonferens.se/

Saxat ur nyhetsbrev från NAMIS – Forum för nationella minoriteter i Sverige

Lappväsendet i TV – 13 januari 2014

19:00 En bok, en författare (Kunskapskanalen)
Lappväsendet. Patrik Lantto skriver om införandet av lappfogdar och hur dessa blev det första steget mot en ny myndighet. “Lappväsendet” tar upp synen på samer som grupp och renskötselns roll i denna föreställningsvärld. Intervjuare: Birger Schlaug. Från UR. Även K 14/1 00:55 och 09:00. Textat sid. 794.