Lappväsendet i TV – 13 januari 2014

19:00 En bok, en författare (Kunskapskanalen)
Lappväsendet. Patrik Lantto skriver om införandet av lappfogdar och hur dessa blev det första steget mot en ny myndighet. “Lappväsendet” tar upp synen på samer som grupp och renskötselns roll i denna föreställningsvärld. Intervjuare: Birger Schlaug. Från UR. Även K 14/1 00:55 och 09:00. Textat sid. 794.