Nationella minoriteter och urfolk – en fråga för den svenska skolan?

Konferens i Luleå

Hur får vi in minoritetsperspektivet i klassrummet? Vad menas med nationella minoriteter? Vad menas med urfolk? Varför är frågan om de nationella minoriteterna, däribland urfolket samerna, en fråga som angår alla – inte enbart skolor, klasser och barngrupper med elever från dessa minoriteter? Vad säger skollagen och läroplanen? Norrbottens läns landsting, Kommunförbundet Norrbotten och Luleå Tekniska Universitet inbjuder till en konferens som sätter fokus på minoritets- och urfolksperspektivet i den svenska skolan. Konferensen syftar till att sprida kunskap och medvetenhet och riktar sig till lärarstudenter, yrkesverksamma lärare, politiker, tjänstemän och inte minst till minoriteterna själva.

Tid: Onsdag den 12 februari 2014, kl .10.00 – 16.00
Plats: Kulturens Hus, Luleå Konferensen är kostnadsfri. För anmälan och detaljerat program, besök http://minoritetskonferens.se/

Saxat ur nyhetsbrev från NAMIS – Forum för nationella minoriteter i Sverige