Marginalized and Ignored – National Minority Children’s Struggle for Language Rights in Sweden 2013

Rapporten ”Marginalized and Ignored – National Minority Children’s Struggle for Language Rights in Sweden 2013” ger en lägesbild om hur Sverige efterlever den europeiska minoritetsspråkstadgan. Bland annat konstateras att Sverige bryter mot den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk.

Rapporten är undertecknad av Svenska kyrkan, Samiska rådet i Svenska kyrkan, Sverigefinländarnas delegation, Svenska Tornedalingars Riksförbund, Sveriges Jid- dischförbund och Sverigefinska ungdomsför- bundet. Rapporten kan laddas ner som PDF på:

http://www.mynewsdesk.com/se/svenska_kyrkan/documents/rapport-om-nationella-minoritetsbarns-utbildningssituation-i-sverige-31815