Gïele aelhkie guedtedh – En bok för dig som vill återta ditt språk

Häftet “Gïele aelhkie guedtedh”, som gavs ut i november förra året, är ett samarbete mellan Samiskt språkcentrum och forskningsprojektet ”Revitalisering mot alla odds? Sydsamiska i Sverige”, som startade 2009 och är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Boken är lättillgänglig och lite som en kokbok. Vi hoppas att boken kan ge stöd och inspiration för dem som vill börja använda och återta sitt samiska språk, oavsett språk- eller studiebakgrund. Beställ från Sametingets kansli, tel. 0980-780 30, e-post: kansli[a]sametinget.se eller från Språkcentrum i Östersund, tel. 063-15 08 56, e-post: sylvia.sparrock[a]sametinget.se eller patricia.fjellgren[a]sametinget.se