Carola Grahn stipendiat 2015 – Kaija Anstensens minnesfond

PRESSMEDDELANDE FRÅN KAIJA ANSTENSENS MINNESFOND

Stockholm 2015-12-05

Stipendium till Carola Grahn

Styrelsen för Kaija Anstensens minnesfond tilldelar 2015 års stipendium till Carola Grahn. Stipendiet uppgår till 15 000 kr.

Motiveringen lyder:

Carola Grahn, ursprungligen från Jokkmokk, representerar den unga och globalt arbetande konstnären. Hon är en mångbottnad konstnär som gestaltar den samiska tillvaron såväl historiskt som i aktuella samiska samhällsfrågor. Hon arbetar brett med olika konstnärliga tekniker i text, foto, ljud och installationer och åskådliggör sammanhangen mellan människor och natur där verken är stora projekt med specifikt tema.

Kontaktperson är stiftelsens ordförande Linnea Saitton Nord
telefon 0270-284891

Genom testamente av Kaija Anstensen fick Sameföreningen i Stockholm en donation. Kaija Anstensen var verksam inom föreningen och kom ursprungligen från sydsamiskt område på norsk sida.

Sameföreningen bildade sedan en stiftelse vars syfte är att främja samiska rättigheter och samisk kultur genom att ur den löpande avkastning som förmögenheten genererar årligen, betala ut stipendier eller kontanta bidrag.

Det är det femte året som stipendiet utdelas. Förra årets stipendiemottagare var Paul-Anders Simma från Kiruna.

Stiftelsen står under länsstyrelsens tillsyn.