Det nya arbetet med Samiskt förvaltningsområde

skeeze / Pixabay

Efter många års intressepolitiskt arbete från Sameföreningen i Stockholms håll har Stockholm äntligen blivit samiskt förvaltningsområde!

Samiskt förvaltningsområde innebär att vi samer har större möjlighet att påverka i frågor som rör just det samiska och då särskilt språk och kultur.

Sameföreningen har sedan länge suttit i samråd med Stockholms Stad och Landstinget men nu har vi även rätt att träffa Stockholms Stads olika förvaltningar. Vi i samrådsgruppen har sedan i våras, när det blev samiskt förvaltningsområde, haft bråda dagar. Det har varit många möten med t.ex. äldreförvaltningen, förskole – och skolförvaltningen och kulturförvaltningen. På dessa möten har vi krävt att personer med mandat närvarar, att det inte får vara ett informationsmöte utan just ett samrådsmöte. Samordnarna på Stockholms Stad, Stadsledningskontoret, har hörsammat våra önskemål och vi har haft möjlighet att träffa de olika förvaltningarnas stabschefer. För att förtydliga så finns det alltså inte någon samisk samordnare utan handläggare på Stadsledningskontoret har ansvaret för alla nationella minoriteter i nuläget.

De första mötena med förvaltningarna har till stor del handlat om att förstå hur vi ska samarbeta. Stockholms Stad har varit finskt förvaltningsområde i 10 år nu så man behöver inte uppfinna hjulet men den sverigefinska befolkningens ser annorlunda ut jämfört med den samiska befolkningen. Mötena har också gett oss tillfälle att förklara samiskt medbestämmande och inflytande på de områden som rör samer. Vi har varit tydliga med att vi inte vill att saker görs för samer utan av och med samer.

Det som är aktuellt just nu är att vi vill få till en årskalender där vi vet när vi ska träffa de olika förvaltningarna så att vi tidigt kan vara med och utforma deras verksamheter för att samiska intressen tas tillvara. Vi har även kontakter med Region Stockholm och ska mötas i höst för att beskriva samiska behov vad gäller språk och kultur.

Stockholms Stad ska i höst bjuda in till öppna samråd för att informera samer om vad det innebär att Stockholms Stad nu blivit samiskt förvaltningsområde.

 

Har du frågor, tankar och idéer är du välkommen att kontakta oss som sitter i den samiska samrådsgruppen. Information om vad som hänt och händer i samiska förvaltningsområdet postar vi löpande på Sameföreningens webbpats: Aktuellt och Samrådsgruppens sida om samiska förvaltningsområdet.

Stöd gärna vårt arbete genom att bli medlem i Sameföreningen i Stockholm.

Med vänliga hälsningar, Sara Leoni

 

Samrådsgruppen: Mariana Wiik, Sara Leoni, Inge Frisk, Marja Thomasson Ek, Daniel Holst, Máret Baer, Eva Eastwood, Anita Jönsson, Peter Rodhe, Kristina Modée, Maria Tjäder och Mika Gherke

Skicka en fråga eller förslag till samrådsgruppen.

[wpforms id=”108765″ title=”false” description=”false”]