Föreläsning om återbegravning i Lycksele – 14/3

Gammplatsen i Lycksele
Bild: Skogsmuseet i Lycksele

Den 9 augusti 2019 återbördas mänskliga kvarlevor från 25 personer till Lycksele gamla begravningsplats. Det är den största repatriering som någonsin gjorts i Sverige. Lycksele kyrkplats omfattade området från Ångermanland, hela Västerbotten och en bit av Norrbotten. De som har släkt i dessa områden under 1607 – 1799 då begravningsplatsen var i bruk har sina anhöriga där. De 25 kranierna grävdes upp under en arkeologisk utgrävning 1950. Syftet var att undersöka var man kunde ställa upp hus och att finna den gamla kyrkplatsen.
Lycksele kommun stödjer Liksjuon Samien siäbrrie genom att bidra med organiseringen av marköppningen och ett omfattande informations- och försoningsarbete.

Projektledaren Adriana Aurelius, Lycksele kommun, kommer att berätta om detta projekt den 14 mars i Solidaritetshuset, konferensrum Draken, kl 18-19.

Inge Frisk inleder kort om vad försoningsprocesser är för urfolk. Om några försoningsprocesser och läget för det arbete med försoningsprocess som Sametinget leder.

Adriana är stödmedlem i sameföreningen.