Inbjudan till återbegravningsceremonin i Lycksele – 9/8

Bürest!

Líksjuon Sámiensiäbrrie inbjuder alla Sameföreningen i Stockholms medlemmar att delta den 9e augusti vid högtidlighållandet av återbördandet av de mänskliga kvarlevor som bortförts från Lycksele gamla kyrkogård under utgrävningar 1950.

Repatrieringen i Lycksele är en anhörigfråga, en medmänsklighetsfråga, en urfolksfråga och en fråga om mänskliga rättigheter. Vid återbördandet kommer de offentliga ursäkter som Sametinget krävt, att framföras.

Den 9e augusti, urfolksdagen manifesterar vi detta och välkomnar de bortförda hem.

Ceremonin har just börjat planeras, men i nuläget vet vi att både uppgrävandet och bortförandet samt återbördandet och den frid vi vill att de levande och döda skall få i och med denna handling, behöver sina framföranden från scenen.

Alla som vill framföra något vid ceremonin, en sång, ett tal, dikter, jojk eller annat som ni vill bidra till händelsen med, ombeds ta kontakt med Adriana Aurelius.

Det är även mycket välkommet att komma med egna förslag på konstnärlig bearbetning i anslutning till återbördandet av kvarlevorna.

Vänlig hälsning/Vårradahkh

Adriana Aurelius
Projektledare Repatriering
Lycksele kommun
Telefon: 0950 166 00
adriana.aurelius@lycksele.se

http://www.lycksele.se/kommun-och-politik/projekt-och-samarbete/repatriering

Mera om repatrieringsprojektet kan du läsa nedan och ladda ned för utskrift,