Läs in talböcker!

Hej alla,

den här förfrågan fick vi också i september. Finns hugade talare?

Vi är ett företag i Stockholm som producerar talböcker åt MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, http://www.mtm.se.

En liten del av produktionen är på samiska och vi söker inläsare som har samiska som modersmål eller som kan läsa samiska med nära modersmålskompetens.

Inläsningen sker i våra studior på Vanadisvägen 17 i Stockholm. Kollektivavtalet för talboksinläsning gäller (Teaterförbundet).

Har ni möjlighet att sätta oss i kontakt med eventuellt intresserade inläsare?

De kan i så fall mejla till oss på info@gramma.nu. Mer information om Gramma finns på http://www.gramma.nu.

Med vänlig hälsning,

Magnus Randér, Gramma Korrektur, 08-34 74 05, http://www.gramma.nu

Vanadisvägen 17

113 46 Stockholm

8 svar på ”Läs in talböcker!”

Kommentarer är stängda.