Svara på enkät om att vara del av en nationell minoritet

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har i uppdrag av regeringen att redovisa hur arbetet med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter i Sverige utvecklas. Som ett led i detta samlar man nu in enkätsvar om utsatthet, diskriminering, delaktighet och inflytande.

Enkäten är öppen för alla som tillhör någon av de nationella minoriteterna. Enkäten är öppen till och med den 3 december 2014. Fyll i enkäten på: http://www.minoritet.se/3381

6 svar på ”Svara på enkät om att vara del av en nationell minoritet”

Kommentarer är stängda.