Stipendium till Paul Anders Simma

Styrelsen för Kaija Anstensens minnesfond tilldelar 2014 års stipendium till Paul-Anders Simma, Kiruna. Stipendiet uppgår till 15 000 kr.

Motiveringen lyder:

Filmskaparen Paul-Anders Simma, Kiruna tilldelas årets stipendium för att arbeta fram ett manus till en dokumentärfilm om en rysk sameflicka på ett barnhem på Kolahalvön. Filmen om Tasha, med rötter i det samiska ryska samhället, ämnar synliggöra en ung människas strävan och sökande efter identitet och trygghet för framtiden. Filmens tema kan appliceras på unga samers sökande efter identitet och framtidstro i Sapmi oberoende av bostadsort och förutsättningar.

Kontaktperson är stiftelsens ordförande Linnea Saitton Nord
telefon 0270-284891

Se Paul Anders filmproduktion i Svensk Filmdatabas.

16 svar på ”Stipendium till Paul Anders Simma”

Kommentarer är stängda.