Medlem berättar – Gunilla Larsson

Gunilla Larsson är arkeolog, knuten till Uppsala Universitet, och mångsysslare med flera olika uppdrag och anställningar inom kulturarvsområdet.

Gunilla Larsson kommer att berätta om sina senaste forskningsresultat kring samerna i
Mellansverige, med bortglömda samiska föremål härifrån i museisamlingarna och nyupptäckta
fornlämningar som kan kopplas till glömda berättelser. Hon berättar också om sina fortsatta studier i
sin egen släkts hemtrakter i skogssamisk miljö i Lule älvdal.

När: torsdag kl 18.00-20.00; 16 november

Var: Solidaritetshuset Konferensrum Draken, Tegelviksgatan 40, Stockholm (Sofia), Buss 2 eller 66 från Medborgarplatsen (T)

Fika: Sameföreningen bjuder på fika
Entré: Fri

I Sameföreningen i Stockholm har vi många medlemmar som äger berättelser och kan berätta. Den här hösten vill vi ge medlemmar utrymme att göra just det – berätta! Till varje tillfälle har vi bjudit in en medlem som vi vet har något intressant eller angeläget att berätta. Den personen får 30 till 45 minuter till sitt förfogande. Därefter fika, frågor och diskussion. Har Du något att berätta finns möjligheten därefter. Anmäl gärna i förväg ämne och hur mycket utrymme i tid du vill ha. 10 till 15 minuter kan vara lagom. I fall att det är längre vill vi gärna diskutera inplanering av ditt ämne till våren. info@sameforeningen-stockholm.se

Om du inte är medlem än har du ännu större anledning att komma!

Foto: Tord Tuorda Lundberg, Kvikkjokk